Vandretur om ”Søen der forsvandt” i Brande
Log ind Log ind
Vandretur om ”Søen der forsvandt” i Brande

Vandretur om ”Søen der forsvandt” i Brande

I Brande ligger et naturskønt vandreområde omkring den tidligere Brande Elværkssø, som i dag ikke længere er en sø, men som gennemstrømmes af Skjern Å.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

Engang Brande Elværkssø

For enden af Højmarksvej i Brande finder du P-pladsen ved den tidligere Elværkssø. Her følger du en bred grussti ned mod stedet, hvor det tidligere elværk lå. Nu ser du et træhus med et skilt som fortæller om elværkssøens skæbne. I 103 år lå her en opdæmmet sø, som fik vand fra Skjern Å, og hvor man kunne udnytte energien til elektricitet for Brandes husstande. Dengang var det muligt at vandre i dette naturskønne område de ca. 4,5 km. rundt om Elværkssøen, fordi man kunne gå over på dæmningen i søens vestlige ende og tilbage via en træbro i den østlige.

Men i 2013 brød Skjern Å gennem dæmningen som styrtede sammen og tog elværket med sig og det var derfor ikke længere muligt at vandre rundt om søen.

I 2016 tog initiativrige folk fat på at få genetableret muligheden for at vandre rundt om området der nu i folkemunde kaldes ”Søen der forsvandt” og i 2019 blev en ny metalbro - Elværksbroen - etableret, hvor dæmningen tidligere stod. Samtidig blev stierne reetableret og der blev opsat shelters i områdets østlige del. Hele området er privatejet, men ejeren (Bestseller) har stillet området til rådighed for offentligheden.

God sti leder ned til "Søen der forsvandt"

God sti leder ned til "Søen der forsvandt"

Skjern Å løber under metalbroen

Danmarks vandrigeste å - Skjern Å - løber fortsat gennem dette rekreative område og fra Elværksbroen kan du se med hvilken kraft vandet løber gennem området. Du fortsætter med uret rundt i skovens kuperede terræn langs de stejle skrænter ned mod Skjern Å. Flere steder er her udlagt skridsikre plankebroer over de fugtige steder. Ellers er hele området, der tidligere var fyldt med vand, nu fuldstændigt dækket af ny skov. Her er ingen markering på vandreruten, men du kan ikke gå forkert på den tydelige sti.

Elværksbroen over Skjern Å

Elværksbroen over Skjern Å

Over træbroen

Den gamle træbro over Skjern Å passeres og her kan du være heldig at se isfuglen sidde på en gren nær vandoverfladen eller se denne blå juvel stryge hen over åens vandoverflade. Lidt efter passerer du de tre smukt liggende shelters med muldtoilet og bålplads som er gratis at benytte og som bare ligger helt perfekt. Fra skovens dyb hører du mange forskellige fugle kvidre.

Træbro i områdets østlige ende

Træbro i områdets østlige ende

På sydsiden af ”Søen der forsvandt”

Nu følger du skrænterne på sydsiden af den forsvundne sø, hvor det går lidt op og ned ad i terrænet i denne naturskov med blandet løv- og nåletræer. På de døde træer gror fyrsvampe og du kan bl.a. nyde de vildtvoksende liljekonvaller, der dufter så vidunderligt. Om efteråret er det muligt at finde spiselige svampe i området. Efter en god time er du tilbage på P-pladsen.

Fyrsvampe på døde træer

Fyrsvampe på døde træer

Fakta om Danmark - Herning

Herning ligger i Region Midtjylland og kommunen har knapt 90.000 indbyggere.

Attraktioner:

De mest populære attraktioner er bl.a. Tekstilmuset, Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum, områdets kirker og klostre, og så er her ikke langt til unikke naturoplevelser. 

Information:

Turistinformation: Herning