Skønne Knudshoved Odde i Sydsjælland
Log ind Log ind
Skønne Knudshoved Odde i Sydsjælland

Skønne Knudshoved Odde i Sydsjælland

I Sydsjælland ligger Knudshoved Odde som en lang tange ud i Storebælt og er oplagt til en heldagstur på denne smukke odde.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

På tur langs vandet

Hvor den offentlige vej slutter, kommer du ind på de privatejede arealer, der hører under Rosenfeldt Gods. Odden er underlagt naturbeskyttelse og dele af odden er fredet. Madpakkerne er smurt og med i rygsækken er frugt, vand og kaffe. En del af turen går langs den stenede strand, hvorfor det er nødvendigt med vandrestøvler med god sål og støtte. Skal turen alene tilbagelægges på stierne, kan almindelige kondisko sagtens gå an. Her findes to P-pladser. En umiddelbart efter betalingsstedet og en to km. længere ude på odden efter Knudsskov. Den første og går ned til sydstranden, der vender ud mod Smålandsfarvandet.
Her er en typisk dansk kyststrækning med alt hvad der skal være. Strand- og havfugle, sten og strandblomster. Det blå hav med sejlskibe og udsigt over til Femø. Bag dig ses Storstrømsbroen i det fjerne. Men se fremad mod Spidsen af odden. Flere steder passeres bundgarnspæle, hvor skarverne sidder og tørrer deres vinger. Strandskaderne går i strandkanten, men basker væk, når du nærmere dig. En flok ryler stryger i lav højde langs med stranden i deres konstante søgen efter noget spiseligt.

Langs vandet på Knudshoved Odde

Langs vandet på Knudshoved Odde

Markerne med fritgående kvæg

Du følger nu en mindre sti op mod grusvejen midt på odden og går gennem en af de mange låger, der holder kvæget ude/inde. Godt at du har de lange benklæder på, for her er en del brandnælder og tidsler op langs hegnet. Foran glider en kæmpemæssig snog ind i græsset og forsvinder. Med store langsomme vingeslag kommer en hejre svævende og slår sig ned i en lavning. Nærmere du dig den får den med et par raske tag med vingerne flyttet sig højt op over træerne og forsvinder. Men den kommer igen og du ser den sikkert flere gange.
Ud mod Karrebæksminde Bugt - på nordsiden af odden - går en masse kvæg af racen sort galloway. De står langt ude i saltvandet, så mon de spiser tang? Men nu møder du flere køer midt på stien. De fylder meget og du har måske ikke lyst at gå direkte ind i mellem dem for at komme videre. De flytter sig nok ikke, så søg ud mod stranden. Her ligger endnu et par kalve som langsomt passeres og du når frem til Draget. Her ses en mand ude i havet som stryger rejer, så det er spændende at se, hvor meget han har med ind.

Udsigt til Smålandsfarvandet

Udsigt til Smålandsfarvandet

Draget - det smalle sted

Her kommer du til en godt 100 meter lang smal tange, der fører ud til Spidsen. Tangen er sandet på midten og mere stenet ud mod siderne. På det smalleste sted er tangen blot tre til fire meter bred. Det er tvivlsomt om den kan passeres, når det er dårligt vejr med blæst og store bølger! 

Sti mod Draget

Sti mod Draget

Knudshoved - spidsen på odden

Du er lige kommet "på land", da et rådyr komme imod Draget. Tilsyneladende er dyret ikke bange for mennesker, for den stopper op og ser sig omkring. Inden kameraet er fundet frem går dyret stille og roligt ind i skyggen af et stort træ hvor den stiller sig. Nu er den pludselig godt kamufleret og falder i ét med omgivelserne. Men bange er den ikke!
Her leger tre viber. De slår sig ned nogle meter foran dig og flyver op, når du nærmere dig og sætter sig igen lidt længere henne. En enkelt terne ser dig an. Den har næppe unger her i nærheden, så ville den sikkert have angrebet!
Helt ude på spidsen går du rundt om pynten og på de yderste sten sidder en flok skarver. I vandet ses nogle edderfugle. Oppe på toppen er det ideelle sted at spise den medbragte frokost og hvile lidt ud. Men her går også et par store galloway køer. Du tager mod til dig og går langsomt forbi dem og når toppen ca. 10 meter over havet. Her har du flot udsyn hele vejen rundt.

Knudshoved er spidsen på Knudshoved Odde

Knudshoved er spidsen på Knudshoved Odde

Svampe og klokkefrøer

Igen og igen støder du på kæmpemæssige svampe - parasolhat og støvbold. Parasolhattene er usædvanlige store - nogle op mod 30 cm. i diameter. Her kunne virkeligt blive til et måltid eller to. Selv om fristelsen er stor, plukker du sikkert ingen, da alt her ude er fredet! I de mange små strandsøer lever de totalt fredede klokkefrøer. Og et enkelt sted høres da også en kvækken. Mange af disse vandhuller ligger ualmindeligt smukt, med siv og andre vandplanter i og omkring sig. Her er mange klokkefrøer i dette område (Danmarks største bestand - på trods af hejre, snoge og andre frø-ædende dyr) - ikke fordi de får specielt meget afkom, nærmere fordi de der er her, bliver nok så gamle!

Vandhul med klokkefrøer

Vandhul med klokkefrøer

Hjemturen

Du møder sikkert nogle cyklister, for der kan cykles, selvom store dele af stisystemet er meget sandet - specielt ud mod Draget. Over Draget anbefales det at trække cyklen i kanten af vandet, hvor stenbunden er jævn og fast. Efter Draget og ude på Spidsen er stierne knapt så sandede og her er cyklingen lettere. Flere steder må der dog passeres færiste og stenter (overgange over gærde/hegn) og cyklen må løftes over.
Du kan gå den direkte vej tilbage mod P-pladsen og bruger ca. 2½ time på de otte km.
Lidt før Knudsskov svæver en rød glente med de karakteristiske hvide pletter på undersiden af vingerne og forsvinder bag bakkedraget. Et øjeblik efter suser den lynhurtigt forbi ganske få meter ude over marken, som om den vil nærmere på én.
Det er en lidt kedelig tur gennem skoven, hvor du holder dig til "hovedvejen" og ikke gør afstikkere ind på de mindre - og måske mere spændende - stier i skoven.
Alt i alt en meget spændende tur - specielt for dig som er interesseret i fuglelivet. Denne tur er på i alt ca. 18 km.

Cyklister ved Draget

Cyklister ved Draget

Kommentar fra Finn Sørensen - en af vores mange læsere

Jeg var for år tilbage dér ude. I en af søerne gik et par mand med net, og det viste sig, at de fiskede klokkefrøer! De kom fra Fyns Amtskommune, og det viste sig, at de tog frøerne op, vendte dem om, og fotograferede bugen, der er orange, med kraftigt mønster - de er giftige! (Lige som nogle salamandere, i disse vandhuller). Ved at fotografere mønsteret, kunne man se, om de vandrede fra et vandhul til et andet, og om de blev flere eller færre. Efter man har renset hullerne, trives de fint, og man har lånt æg for at forsøge at sprede bestande i huller og damme, hvor de har været, bl.a. Nyord, og vistnok med rimeligt held.

Her ses tydeligt den fremhersende vindretning

Her ses tydeligt den fremhersende vindretning

Fakta om Danmark - Sydsjælland og Møn

Sydsjælland og Møn er samlet i hjemmesiden Sydkystdanmark.

Mest besøgte attraktion: Møns Klint og Stevns Klint samt naturen langs Sjællands sydkyst. Gavnø Slot samt Karrebæksminde og Enø med områdets bedste badestrand.

Mere information:

Turistinformation: Sydkystdanmark

Turistinformation: Danmark