På tur til Jægerspris Slot - en tidligere kongelig residens
Log ind Log ind
På tur til Jægerspris Slot - en tidligere kongelig residens

På tur til Jægerspris Slot - en tidligere kongelig residens

Jægerspris Slot er et af Danmarks ældste kongeslotte, hvor du på slottets museum bl.a. kan opleve hvorledes kong Frederik den 7. og hans tredje kone grevinde Danner har indrettet deres private fristed.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

Et gammelt jagt- og lystslot

Gennem århundrede har mange royale benyttet Jægerspris Slot og hver især har de udbygget og ændret på slottets udseende. Allerede tilbage i Valdemar Sejrs tid (1170-1241) blev stedet omtalt som en kongsgård - første gang i 1231 med navnet Abrahamstrup. Senere i 1378 boede Erik Menved og Dronning Ingeborg på slottet, hvorefter dronning Magrethe den 1. (1353-1412) blev slottets ejer i 1396. Den første konge i den oldenborgske slægt kong Christian den 1. (1426-1481) forærede slottet til sin dronning Dorthea. Også Christian den 2. (1481-1559) arvede slottet efter sin farmor og boede ofte på slottet. Under Christian den 4. (1577-1648) gennemgik slottet en større ombygning, hvor hovedhuset fik sit sekskantede tårn og sydfløjen blev tilføjet.

Slotsgård med sekskantet tårn på den nordvendte fløj af Jægerspris Slot

Slotsgård med sekskantet tårn på den nordvendte fløj af Jægerspris Slot

I 1673 solgte Christian den 5. (1646-1699) slottet til sin overhofjægermester Hahn, der gav slottet et ny navn: Jægerspris Slot. Imidlertid fortrød kongen salget og købte det tilbage i 1679. Gennem 1700-årene ændrede slottet status fra jagtslot til lystslot og kongefamilien benyttede det som sommerresidens. I dette århundrede ændrede de efterfølgende konger slottet yderligere. Østfløjen blev tilføjet og nordfløjen blev forlænget, så den var lige så lang som sydfløjen. Slottet fik således sit nuværende udseende som et trelænget slot med en indre slotsgård og med åbning mod vest. Frederik den 7. (1808-1863) - måske mest kendt for afvikling af enevælden og vedtagelse af grundloven - flyttede i 1854 ind på slottet sammen med sin ikke adelige tredje hustru (til venstre hånd) Louise Christine - grevinde Danner (1815-1874) og benyttede stedet som fristed i sommermånederne. Kongen forærede slottet til grevinde Danner og efter Frederik den 7.s død oprettede grevinde Danner et børnehjem for fattige og åbnede i 1866 de kongelige gemakker som museum for offentligheden. Kong Frederik den 7. fik ingen børn og den efterfølgende kong Christian den 9. (1818-1906) var den første i Glücksborg slægten - og blev bl.a. kendt som ”Europas svigerfar”.

Når du ankommer, ser du Jægerspris Slots sydside fra den store slotsplads, hvor der midt på pladsen er et grønt område. Her står en statuen af en kronhjort – symbolet på jagtslottet. En port fører gennem sydfløjen til slotsgården og i porten finder du indgangen til museet.

Jægerspris Slot som det ser ud efter Frederik den 7.s ombygninger

Jægerspris Slot som det ser ud efter Frederik den 7.s ombygninger

Museet i Jægerspris Slot

Museet ligger i slottets sydfløj i stuen og på første sal. I en lang korridor indrettede grevinde Danner en ”Kongegang” med portrætter af de oldenborgske konger. Korridoren leder frem til Audienssalen, hvor Frederik den 7. kunne modtage sine officielle gæster. Indretningen er original fra 1856-1858 og blandt de mange seværdigheder er gulvtæppet, silketapetet og gardinerne samt en fajancekakkelovn. Væggene er prydet med flere eksotiske malerier bl.a. ”En arabisk brevpost”. Herfra går man ind i kongens arbejdsværelse, hvor der på skrivebordet hænger et lille billede af grevinde Danner. På væggen ses bl.a. en imponerende samling af kongens piber. Fra arbejdsværelset er der adgang til et lille tårnkammer, der fungerede som kongens rygeværelse. Herfra kunne han sidde og fiske i voldgraven, der blev sløjfet i 1875. Næste værelse er vagtstuen - jourstuen - for kongens adjudanter og her indrettede grevinde Danner i 1866 museet med montre til udstilling af bl.a. kongens våbensamlinger.

Kongegangen i Jægerspris Slot med billeder af royale personer

Kongegangen i Jægerspris Slot med billeder af royale personer

På første sal ses bl.a. grevinde Danners kabinet, der står som hun efterlod det ved sin død. Her kan du lære mere om det børnehjem som grevinden oprettede i 1866 for 12 piger. Inden sin død etablerede hun ”Kong Frederik den Syvendes Stiftelse” som senere drev børnehjemmet videre - ligesom slottet i dag drives af stiftelsen. Du kan også få indblik i nogle af de mange udenlandsrejser som grevinden foretog. Du kan også følge kronprins Frederiks skotlandsrejse i 1844, før han blev konge. Kong Frederik den 7. var en anerkendt og dygtig arkæolog og nogle af fundene kan ses i den lille arkæologiske samling. På samme etage ses køkkenet og tjenestepigernes arbejdsværelse.

Grevinde Danner der var gift med Frederik den 7. - til venstre hånd

Grevinde Danner der var gift med Frederik den 7. - til venstre hånd

Slotshaven og Mindelunden

Der er fri adgang til slotshaven og mindelunden der blev etableret i 1700-årene. Gennem tiden blev der opstillet mere end 50 mindestøtter for berømte danske og norske mænd og få kvinder med tilknytning til den danske krone.

Jægerspris Slot set fra slotshaven

Jægerspris Slot set fra slotshaven

Udover en buste af kong Frederik den 7. samt steler, statuer og runesten m.m. ses grevinde Danners gravhøj, der er åben i siden, så du bag et gitter kan se hendes marmorkiste. Grevinden var ikke dronning og kunne derfor ikke begraves ved siden af sin mand i Roskilde Domkirke, så hun valgte at blive stedt til hvile i et gravmonument i slotsparken.

Grevinde Danners Gravhøj

Grevinde Danners Gravhøj

Skoven med de gamle ege

Følger du stisystemet kommer du på kanten af skoven med de gamle egetræer i Jægerspris Skov og vil undervejs støde på flere steler. Følger du Dyrnæsvej og drejer til højre ad alléen Højmose Kongevej vil du godt midt på alléen støde på en sti til højre som fører frem til Kongens Dam og tilbage mod Jægerspris Slot.

Gamle egetræer på kanten af skoven hvor der også står steler og mindesmærker

Gamle egetræer på kanten af skoven hvor der også står steler og mindesmærker

Fakta om Danmark - Nordsjælland

Nordsjælland eller Kongernes Nordsjælland er både kendt for spændende historiske slotte og klostre, men også noget af Danmarks mest imponerende natur, hvor du aldrig er langt fra vandet.

Vigtige historiske byer: Helsingør, Hillerød, Fredensborg og Frederikssund.

Største attraktioner: Kongelige slotte og slotshaver som Kronborg Slot, Frederiksborg Slot, Fredensborg Slot samt Jægerspris Slot.

Naturoplevelser: Nordkysten langs Kattegat, de store skove som Grib Skov, Store Dyrehave, samt de mange søer med mulighed for kano- og kajakture.

Nationalparken: Nationalpark Kongernes Nordsjælland 

Kronborg: Kronborg Slot

Frederiksborg: Frederiksbrog Slot

Fredensborg: Fredensborg Slot

Jægerspris: Jægerspris Slot 

Turistinformation: Nordsjælland