Hammershus på Bornholm er Nordeuropas største middelalderborg
Log ind Log ind
Hammershus på Bornholm er Nordeuropas største middelalderborg

Hammershus på Bornholm er Nordeuropas største middelalderborg

Hammershus ligger på en klippeknude, der rejser sig næsten lodret mere end 70 meter over Østersøens blå bølger, er en kæmpe oplevelse.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

Dette indhold kræver et aktivt
abonnement

Læs mere

Har du allerede et abonnment?

En omtumlet historie med skiftende magthavere

Fra P-pladsen træder vi ind på borgområdet via Danmarks bedst bevarede fæstningsbro. Arkæologer, murere og tømrere er til stadighed i gang med at renovere ruinerne, der fortsat eroderes af vind og vejr. Man ved ikke præcist, hvornår Hammershus blev bygget, men det var engang omkring 1200-tallets begyndelse, hvor striden mellem den danske konge og ærkebispen i Lund blussede op. Stridighederne resulterede i at ærkebispen Jacob Erlandsen angreb kongens borg i Almindingen - Lilleborg - der nedbrændte i 1259. Ærkebispen havde inden da påbegyndt anlægget af Hammershus. Først i 1522 kom Hammershus på kongens hænder.
Bornholm blev imidlertid pantsat til hansestaden Lübeck for en periode af 50 år. Lübeckerne gjorde meget for at udbygge Hammershus. Bl.a. blev Manteltårnet forhøjet og forsvarsværkerne forbedret. Kong Frederik den 2. indløste pantet og gjorde i 1576 Hammershus til sæde for den danske lensmand - kongens repræsentant på øen - der var overhøjhed og som stod for opkrævning af skatter, told og bøder der blev opbevaret på slottet.
Under svenskekrigene i 1645 og 1658 var slottet under svensk kommando indtil en væbnet sammensværgelse indtog Hammershus og dræbte den svenske kommandant. Herefter blev slottet overgivet til den danske Kong Frederik den 3.
Da kanoner blev udviklet i midten af 1600-tallet mistede Hammershus sin militære betydning og blev gjort til statsfængsel og hjemsted for øens garnison. 
I 1743 var det slut og efter at have været magtens centrum i mere end 500 år blev stedet forladt og herefter forfaldt borgen. 
Hammershus blev stedet, hvor man - indtil fredningen i 1822 - kunne hente byggematerialer og anvende dem til gårdbyggeri og andre steder bl.a. til bygningen af fæstningen på Christiansø og Hovedvagten i Rønne

Rundt på middelalderborgen Hammershus

Rundt på middelalderborgen Hammershus

Inden for murene

På vejen op mod den centrale gårdsplads kan man forestille sig, at her inden for bogens forsvarsmure var en levende bondegård med heste, køer, får og svin, med folks råben og skrigen, latter og grin mellem møddinger og ulidelig stank fra både menneskers og dyrs efterladenskaber.

Borgruinen Hammershus

Borgruinen Hammershus

Fæstningsværk og statsfængsel

Kommandanten havde sit kontor samt sin bolig i Centralborgen, der bl.a. består af Manteltårnet. Her var også fængsel, hvor Kong Christian den 4.’s datter Grevinde Leonora Christine og hendes mand Grev Corfitz Ulfeldt blev fængslet i august 1660, dømt for landsforræderi (de holdt med svenskerne). En mørk og kold nat i marts 1661 forsøgte de at hejse sig ned fra Manteltårnet i sammenbundne lagner og flygte til Sverige. Flugtforsøget lykkedes, men de blev genkendt i Sandvig og pågrebet og soldaterne førte dem tilbage til Hammershus. De blev først løsladt i december 1661, mod at give det meste af deres ejendom til kongen

Manteltårnet på Hammershus

Manteltårnet på Hammershus

Imponerende udsigt

Efter at have været inde i centralborgen og Manteltårnet spadserer vi langs ringmuren og følger denne hele vejen rundt om Hammershus. Herfra har vi en imponerende udsigt ud over det lavereliggende landskab og havet.
Undervejs fortæller de opstillede skilte, hvad det er for bygninger vi ser. Efter besøget tager vil tilbage til udgangspunktet i Rønne og turen rundt på Bornholm er slut for denne gang.

Udsigt fra Hammershus

Udsigt fra Hammershus

Læs mere

Fakta om Danmark - Bornholm

Bornholm kaldes også "Solskinsøen" og er Danmarks østligste punkt i Østersøen.

Mest besøgte attraktion: Hammershus, rundkirkerne og naturen med sprækkedale. På Bornholm findes flere hyggelige byer som Svaneke og Gudhjem.

Kyststien: 120 km vandrerute hele Bornholm Rundt

Mere information:

Turistinformation: Bornholm

Turistinformation: Danmark

Campingpladser på Bornholm
Som medlem af DCU får du rabat