100 Fritgående Får På Hindø Stadil Fjord Ringkøbing Vestjylland Anne Vibeke Rejser DSC05939

Rundt på Hindø midt i Stadil Fjord, Vestjylland

Stadil Fjord

Trods sit navn er Stadil Fjord en ferskvandssø og et fredet vådområde. På det dybeste sted er den blot 2,5 meter dyb. Ringkøbing Fjord, Stadil Fjord og den lille Vest Stadil Fjord (som også er en sø) var en gang et stort sammenhængende vådområde, men efter afvandingen er de i dag kun forbundet gennem åer og mindre vandløb. Von Å forbinder Stadil Fjord med Ringkøbing Fjord.

En vandresti

Fra broen er her kun en mulighed - at fortsætte ad grusvejen, som er omgivet af rørskov på begge sider så langt øjet rækker. Her er ikke adgang for motoriserede køretøjer, men man kan tage en cykel det første stykke hen til starten på trampestien og stille cyklen der, for her komme vi tilbage til efter rundturen.
Stien leder os mod uret rundt på den flade ø, hvis højeste punkt blot ligger et par meter over vandet. Her er et enkelt sommerhus samt en gård med dyrehold der græsser på engene.
Rørskoven vokser næsten overalt langs øens bred og om vinteren høstes disse tagrør og anvendes til stråtag.

Blæsten påvirker naturen

På ruten, som går uden om den privatejede gård, kommer vi forbi en lille lund af grantræer, som den til tider kraftige blæst har været særdeles hård ved. Endnu ligger døde træer væltet op ad de som stod imod og klarede stormen. Flere steder ses blot stubbene af for længst døde træer. Et lille, ensomt træ fortæller alt om den fremherskende vindretning fra nordvest, for det lille vindblæste træ hælder stærkt mod sydøst. Yderst på Hindø kan man i klart vejr se helt til Ringkøbing By i syd og Stadil Kirke i nord.

114 Træer Viser Retningen For Den Dominerende Vind Hindø Stadil Fjord Ringkøbing Vestjylland Anne Vibeke Rejser IMG 8008
Træer viser vindretningen som dominerer

Dyrelivet

På øens sydside passeres en spang over en grøft og vi er fremme på øens læside. Her græsser får og deres lam og en gruppe heste. Og pludselig er luften fuld af liv. Hundredevis af måger, nogle skarver samt et par store gråhejre er blevet opskræmte og letter fra deres skjul bag rørskoven. Fuglelivet i Stadil Fjord er rigt og udpeget til Ramsarområde - dvs. et beskyttet vådområde af international betydning. Og det emmer af fugleliv i rørskoven. Bl.a. kan man være heldig at se rørdrummen, en meget særpræget race af hejre, der er næsten umulig at få øje på, da den er godt kamufleret. Men om foråret kan man på flere kilometers afstand høre dens sang som en hul brummen.
Om foråret og efteråret raster op mod 25.000 trækfugle ved Stadil Fjord - først og fremmest forskellige gæs.

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser