Naturstien ved Gundsømagle Sø
Log ind Log ind
Naturstien ved Gundsømagle Sø

Naturstien ved Gundsømagle Sø

På denne natursti kommer du tørskoet gennem sumpskov og en af Sjællands største rørskove med mulighed for at komme tæt på mange forskellige fugle - hele året. Ruten er ikke blot for fugleinteresserede, men for alle naturelskere.

Thomas Sørensen

Thomas Sørensen

Rejseskribent

Tilføj favorit

I sumpskoven langs søbredden på Ivans Bro

Fra P-pladsen i Østrup finder du informationstavler om området og de fugle som kan ses ved Gundsømagle Sø. Herfra fører en sti dig ind i skoven. På skråningen ned til østsiden af søen er etableret en skridsikker trappe. Lidt fremme deler stien sig og du kan vælge at gå ud på Ivans Bro, der er en smal plankebro i sumpskoven hævet ca. 40-50 cm. over den fugtige skovbund helt ude i vandkanten. Denne plankebro er smal og ikke egnet for gangbesværede. Du kommer gennem skov og krat og oplever et væld af fuglefløjt. Især om foråret hvor fuglene har travlt med at fodre deres unger i de mange opsatte fuglekasser. Stå stille et øjeblik, så ser du måske flere forskellige fuglearter.

Fra P-plads på sti ind i skoven

Fra P-plads på sti ind i skoven

Det østlige fugletårn

Plankebroen leder dig frem til det første af to fugletårne - det østlige fugletårn. Fra tårnet har du et vidt udsyn ud over Gundsømagle Sø og markerne på søens nordlige side. Her kan du året rundt iagttage fugle. Her er konstateret mere end 200 forskellige fuglearter - nogle på træk forår og efterår - og her er registreret omkring 40 ynglefugle ved søen.

Østlige fuglehus

Østlige fuglehus

Trampespor over Gåseengen

Lidt tilbage ad Ivans Bro kan du komme ”på land” igen og et smalt trampespor leder dig op over en bakke langs et levende hegn med flot udsyn ud over Gåseengen og søen. Bag hegningen langs trampesporet græsser gæs og ind i mellem også kvæg. Trampestien fortsætter ind i skoven, hvor der på det stejleste sted er trukket reb til at holde fast i, når du går ned/op på skrænten, der i vådt føre kan være glat. Herefter kommer du igen ud på en plankebro og når frem til det vestlige fugletårn.

Trampesti langs Gåseengen

Trampesti langs Gåseengen

Fugletårn på Orkidéengen

Her er et åbent areal som kaldes Orkidéengen, som du kommer ud på og hvor det vestlige fugletårn står tæt på vandkanten. På Orkideengen er bord og bænk, hvor du kan slappe af og lytte til fuglene. Oppe fra fugletårnet kan du igen se udover søen og ikke mindst en af Sjællands største rørskove. På Orkideengen kan du være heldig at se den fredede orkidé majgøgeurt.

Du kan komme til Orkidéengen ad en markvej fra P-pladsen på Kirkerupvej.

Vestlige fuglehus på Orkidéengen

Vestlige fuglehus på Orkidéengen

På plankebro ud i rørskoven

Efter endnu få meter på en god sti kommer du til den ca. 500 meter lange plankebro, der har en god bredde - og som snor sig ud i rørskoven. Det er en helt unik mulighed for at komme tørskoet rundt midt inde i en rørskov. Undervejs er der etableret bænke, hvor du kan sidde stille og vente på at der måske kommer nogle af de mange fugle forbi. Du kan høre dem, men de kan være svære at se. Holder du konsekvent til højre på plankebroen, farer du ikke vild i rørskoven!

Du går samme vej tilbage, men kan på det sidste stykke - efter igen at have passerer Gåseengen - blive på stien oppe i skoven i stedet for at benytte Ivans Bro.

God tur - og husk kikkerten.

Plankebro i rørskoven

Plankebro i rørskoven

Fakta om Danmark - Fugleværnsfonden

Fugleværnsfonden er en del af Dansk Ornitologisk Forening og har flere naturreservater rundt omkring i Danmark, hvor du kan komme tæt på fuglene.

Fond: Fugleværnsfonden