IMG_8209.JPG

Mellem stendysserne i Broby Vesterskov

Langdysser

Vi spadserer ned ad Munkedamsvej og svinger til venstre ad Øverste Tværvej og her finder vi både en runddysse og lidt længere fremme en langdysse med store randsten. I dag er alle dysser fredede, men sådan har det ikke altid været. Specielt gennem 1700-1800-tallet fandt man på at bruge disse "overflødige" sten bl.a. til husbyggeri og dysserne blev nogle steder små stenbrud.
Heldigvis blev der sat en stopper for det og fredningen igangsat.                                                        

Stendysser

Vi følger den gul markerede rute og drejer ad første vej ned mod Nedre Tværvej og her ligger stendysserne ret tæt. Disse stendysser har store dæksten og man kan kun beundre stenalderfolkene for deres imponerende gravsteder. Disse kæmpesten blev sat på plads uden brug af hjul eller kran!

Langs Suså

Visse steder er den markerede rute ganske smal og tilvokset. Folk kommer her måske for sjældent og det er synd, for skoven er flot.
Snart når vi frem til Sjællands længste å - Suså. Åen har sit udspring syd for Rønnede og løber ca. 89 km til udløbet syd for Næstved.
Her er to vandreruter langs åen - en oppe på skråningen og en længere nede i ådalen langs åen. Den nedre sti er dog visse steder vanskelig passabel.
Vi passerer Munkedamshullet, der siges at have fået sit navn efter at to munke i middelalderen druknede her i forbindelse med lossearbejde. Her var lasteplads og helt frem til 1871 var her pramdrift på Susåen. Prammene blev lastet med træ og trukket af heste eller staget de ca. 27 km frem til Næstved og videre til Karrebæksminde, hvor træet blev lastet på skibe og sejlet til København.                                                                                                                                              

Munkedamshuset

Vi passerer et par idyllisk beliggende huse med stråtag, der er i privat eje og kommer frem til Munkedamshuset. Efter en brand i 1997 er huset genopbygget - udvendigt i gammel stil - og benyttes nu af Sorø Akademi som kursusejendom. Med den flotte udsigt er det et fint sted at spise sin medbragte frokost - udenfor. 
Et af husene kunne ligne det som "Billemor" boede i. Hun var kendt for at hun drak og ikke vaskede sig! Et skilt på et af de private huse oplyser om at "gamle fiskere aldrig dør - de lugter bare sådan."                                                                                                                                                  

Et smukt sving på Susåen

Fremme på Skælbækvej går vi til venstre ned til Susåen, hvor den i en stor bue svinger mod syd. Her er udsigten ganske smuk, så snyd ikke dig selv for at spadsere et par hundrede meter ekstra.                                                                                                                                                  

Skovens største oldtidsgrav

Hvor Skælbækvej krydser Tyvebækvej ligger skovens største oldtidsgrav restaureret i 1938. Med sine 88 meter og 161 randsten er dette imponerende bygningsværk en af Danmarks længste langdysser. Den er opført ca. 3.500 f. Kr. og stenene fandt man på de omkringliggende marker. Mange af de store sten blev transporteret hertil med isen i forrige istid.
Du kan herefter vælge at fortsætte ad Skælbækvej frem til Suserupvej eller fortsætte ad Tyvebækvej frem til Munkedamsvej og derfra tilbage til P-pladsen.