112 DSC07564.JPG
Kør-selv ferie

Gæs på sporet ved Tissø, Vestsjælland

Google Map...
Danmark - Vestsjælland

Destination Sjælland omfatter kommunerne Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø samt Slagelse - dvs. store dele af Vestsjælland.

Mest besøgte attraktioner: Kommunernes byliv, aktiviteter for børn samt naturen med strand- og kystoplevelser.

Turistinformation: Distination Sjælland

 

Naturpark Åmosen og Formidlingscenter Fugledegård

Vi er taget til St. Fuglede nærmere betegnet Formidlingscenter Fugledegård på vestsiden af Tissø, hvorfra Sporet ved Tissø udgår. Dette spor er lagt udover privatejede marker, og er blot en af mange vandreruter under projektet "Spor i Landskabet". Det er også her at Naturpark Åmosen findes med shelters til brug for det vandrende folk - f.eks. de som vandrer ad Kløvestierne.

Vid udsigt

I det flade landskab er der vid udsigt udover markerne og søen samt det kuperede landskab øst for søen. Tissø er dannet efter sidste istid som et dødis-hul, der under isens smeltning efterlod en stor isklump, som efterhånden som den smeltede fyldte en lavning med vand. Søen er rig på fisk og er et yndet sted for trækfugle at slå sig ned forår og efter på trækket nord/syd. Men her er fugle hele året, hvorfor stedet her er velkendt blandt ornitologer. Dette er også et af de steder på Sjælland, hvor man kan være heldig at se ørne og andre rovfugle - hele året.
Så vi spejder, da vi spadserer ad den markerede rute langs markskellene ud på sporet i terrænet.

Tusinder af gæs

Vi ved naturligvis ikke, hvad det "koster" landmanden, der lægger mark og vintersæd til de tusindvis af grådige bramgæs, der gnasker de nye skud i sig foran os på marken. Men noget må det da ødelægge! Da de ser os, er det som der trykkes på en startknap - og et øjeblik efter er langt de fleste gæs i luften. Men det er ikke kun gæs vi ser. En tårnfalk muser - står stille i luften - mens den er på udkig efter bytte.

Langs Halleby Å

Sporet ved Tissø følger på et stykke Halleby Å, der afvander Tissø i Storebælt. Det var ad Halleby Å at vikingerne i deres fiskerbåde og mindre handelsskibe sejlede op ad åen fra Storebæltskysten for at komme ind til markedspladserne ved Tissø. 
I dag er der intet at se i terrænet, men plancher opsat rundt omkring på sporet fortæller om historien, som den udfoldede sig her for mere end 1000 år siden. Der er da også gennem tiderne gjort flere arkæologiske fund i området. Bl.a. den berømte Tissø-ring, der i 1977 tilfældigt blev revet op af jorden under markarbejdet. Den 1,8 kg tunge guldring er fremstillet omkring 950 e.Kr. og repræsenterede dengang en værdi svarende til omkring 500 stk. kvæg. Tissø-ringen blev i forbindelse med et udlån til Moesgård Museum i 1994 stjålet. Det var det største guldkup i Danmark, siden Guldhornene blev stjålet i 1802. Heldigvis blev guldringen fundet igen og er i dag udstillet på Nationalmuseet i København.

Flere dyr

Da vi krydser landevejen for at spadsere ad sporet på den anden side af vejen, støder vi på endnu flere bramgæs. Og for at tage det hele med løber en agerhøne hen ad sporet foran os og ved ikke hvilken vej den skal flyve. Så springer et rådyr pludselig op foran os. Den har naturligvis hørt os komme og har trykket sig i græsset, så vi intet har kunnet se. Men da afstandstærskelen blev overskredet, farer den forvildet op og springer fra side til side og er hurtigt langt ude på næste mark.

Fuglekig

På stien mellem Fugledegård og søen er rejst er fugletårn og længere nede mod søen fører en gangbro ud til sivskoven helt ude ved søen, hvor vi fra et fugleskjul kan stå inden døre og iagttage fuglelivet ud over søen. Her ser vi både ænder, svaner og grågæs - samt måger. Plancher i fugleskjulet oplyser om det rige og varierede fugleliv, som kan iagttages ved Tissø.

Vikingegården Bulbrogård

Det mest synlige fra vikingetiden er sten-markeringer efter vikingehuse samt en storgård - Bulbrogård, hvor træstubbe er opsat i de tidligere stolpehuller. 
Den enorme bygning menes at være fra midten af 500-årene og en planche oplyser om stedet.

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser