100 Bjernede Rundkirke Soroe Sjaelland Anne Vibeke Rejser IMG 8201

Bjernede Kirke - en rundkirke på Sjælland

Google Map...
Danmark - Vestsjælland

Destination Sjælland omfatter kommunerne Odsherred, Holbæk, Kalundborg, Sorø samt Slagelse - dvs. store dele af Vestsjælland.

Mest besøgte attraktioner: Kommunernes byliv, aktiviteter for børn samt naturen med strand- og kystoplevelser.

Turistinformation: Distination Sjælland

 

En lille - men imponerende kirke fra middelalderen

Vi skal tilbage til Valdemar den Stores tid (1131-1182), hvor Danmarks storhedstid begynder. En af de rigeste og betydningsfulde stormænd var Sune Ebbesen fra Hvideslægten, der længe havde stået kongen nær. I 1170 byggede han kirken i Bjernede - en af Danmarks nuværende syv middelalderlige rundkirker og den eneste på Sjælland - ikke langt fra Sorø. At Sune Ebbesen er bygherre ses i våbenhuset over døren til kirkerummet, hvor to tavler fortæller på latin, at den gamle trækirke som lå på stedet blev fjernet og at Sune lod rundkirken af sten opføre.
Rundkirken er nederst bygget af kampesten og længere oppe af munkesten - brændte mursten. Den oprindelige kirke forfaldt i 1400-årene og man måtte rive en del af det øverste murværk ned og erstatte det med et andet tag, hvorved kirken mistede sin karakter. I 1890-92 blev kirken renoveret og ført tilbage til sin nuværende - og måske oprindelige skikkelse.

101 Bjernede Rundkirke Soroe Sjaelland Anne Vibeke Rejser IMG 8184
Bjernede Rundkirke

Kirkerummet

I våbenhuset ses tydeligt de krumhuggede kampesten og da jeg træder ind i kirkerummet, der blot er 11-12 meter i diameter, mødes jeg af fire svære, runde stensøjler, der øverst har munkesten. Øjnene drejes mod kirkens loft med de smukt udførte hvælvinger. Det første mit blik fanger er et maleri på væggen, som bærer årstallet 1691 - det store epitafium - der er et portræt af Mads Christensen med sin familie. Han var overførster - dvs. skovridder og vildtmester i området.

Alteret - et nationalt klenodie

Fra de fleste siddepladser kan man ikke se alteret, og det er fordi man i middelalderen slet ikke sad ned under gudstjenesten - man stod op. Alteret, der stammer fra 1615, betegnes som et nationalt klenodie og er værd at se nærmere på.
På siden ses prædikestolen fra senrenæssancen - men flot restaureret i 2005 - hvor de fire evangelister er portrætteret i fire felter, og på trappen ses Moses og Aron.

Ovensalen

Tæt ved kirkedøren fører en ganske smal, snoet stentrappe - genialt indbygget i den svære kirkemur - op til etagen over kirkerummet. Denne ovensal, der er bygget helt i munkesten, er overraskende stor og det runde rum er næsten fire meter højt og har i loftet en svær tømmerkonstruktion. På væggen hænger en alterudsmykning fra 1892. Man er usikker på hvad ovensalen har været brugt til. Måske til stormandsslægtens private kapel eller stedet hvor man i fred kunne drøfte politik m.v.

Tårnet

En stejl stige og en snoet trætrappe fører yderligere op i et ottekantede tårn, hvorfra man gennem de søjlebårne vinduer kan spejde ud over det vidunderlige sjællandske landskab.

Sognekirke

Bjernede Kirke fungerer fortsat som sognekirke og i et hjørne af kirkegården står klokkestabelen - et klokketårn udført i træ med to klokker.
Få hele kirkens spændende historie ved et besøg, hvor det er muligt at erhverve sig et lille hæfte, der uddyber begivenhederne.

124 Klokkestabelen Bjernede Rundkirke Soroe Sjaelland Anne Vibeke Rejser IMG 8205
Klokkestabelen

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser