Pas på med at tage planter med hjem fra ferien

Hold øje med lovgivningen

De fleste er klar over, at der er strenge regler for at tage levende dyr med hjem fra ferie, men langt fra alle er klar over, at der også er regler for at tage levende planter med hjem fra ferien.

Hvis du tager levende planter eller planteprodukter med hjem fra ferien, risikerer du at indføre alvorlige planteskadegørere til Danmark, f.eks. svampesygdomme, virus, bakterier og insekter, hvilket kan have store konsekvenser for den danske produktion af planter og være skadeligt for vores natur.

Derudover findes der en række plantearter, der i dag er så truede af udryddelse, at de er omfattet af Washingtonkonventionen. Dette gælder f.eks. de fleste kaktusplanter og orkideer, der enten er helt forbudte at importere eller kræver en særlig tilladelse.

- NaturErhvervstyrelsens råd er helt simpelt. Man skal undgå at tage planter og planteprodukter med hjem fra sin ferietur. Hvis du er i tvivl om reglerne, så lad være, anbefaler enhedschef Kristine Riskær fra NaturErhvervstyrelsen.

Hvis du alligevel vil have planter med hjem fra din ferie, er det vigtigt, at du er opmærksom på reglerne og kender risikoen. Hvis der først er en alvorlig planteskadegører som har slået sig ned i Danmark, kan det nemlig være næsten umuligt at bekæmpe den effektivt.

Regler på området

Inden for EU er der åbne grænser. Det betyder, at hvis du rejser til Danmark fra et andet EU land, kan du generelt frit medbringe alle typer af planter og planteprodukter til privat brug.

Dog gælder de særlige regler for udryddelsestruede planter omfattet af Washingtonkonventionen (CITES). Reglerne her afhænger af, hvor truet planterne er.

Hvis du rejser til Danmark fra et land udenfor EU, er der i mange tilfælde krav om, at planter og planteprodukter skal følges af et plantesundhedscertifikat fra oprindelseslandet. Certifikatet attesterer, at planterne er fundet fri for alvorlige skadegørere.

Planter, som kræver plantesundhedscertifikat, skal altid importkontrolleres ved ankomst til Danmark. Derfor er det vigtigt, at man på forhånd anmelder til NaturErhvervstyrelsen, at man tager disse planter med til Danmark.

Du kan læse mere om reglerne på NaturErhvervstyrelsens hjemmeside, der er linket under artiklen.

Øvrige importregler i Miljø- og Fødevareministeriet

Miljø-og Fødevareministeriet administrerer mange andre importregler, der kan begrænse din mulighed for at medbringe souvenirs og forskellige andre varer fra ferierejsen.

Naturstyrelsen administrerer importkravene til truede dyr og dele af dyr og planter (eksempelvis elfenbenssmykker, slangeskindssko og –tasker og mange andre souvenirs).

Fødevarestyrelsen administrerer reglerne om indførsel af f.eks. kød og andre fødevarer samt rejsereglerne for kæledyr.

Miljøstyrelsen administrerer bl.a. reglerne for indførsel af sprøjtemidler.

Kontrol i lufthavnene

NaturErhvervstyrelsen og SKAT laver stikprøvekontrol i landets lufthavne for at sikre, at der ikke indføres ulovlige planter og planteprodukter.

Hvert år fører det til en række sager om import af ulovlige planter og oftest skyldes overtrædelserne ubetænksomhed eller uvidenhed om reglerne. Enkelte sager ender med politianmeldelse.

Antallet af sager, hvor privatpersoner bliver taget i importkontrollen, har i flere år ligget stabilt, men i år ser det ud til at blive fordoblet. Typisk er der tale om folk, der tager frugt, grønt, frø, jord eller planter med hjem, som er ulovlige at indføre til Danmark (eller EU).