35 DSC03235.JPG
Cykelferie

Læsø rundt på cykel - her kan alle være med

Google Map...
Danmark - Nordjylland

Nordjylland markedsføres som Toppen af Danmark og Lysets Land.

Mest besøgte attraktion: Skagen, Råbjerg Mile, Rubjerg Knude samt naturen langs Danmarks kyster, herunder Limfjorden. Aalborg Zoo, Fårup Sommermarked og Jesperhus Feriepark.

Mere information:

Turistinformation: Toppen af Danmark

Turistinformation: Danmark

Via Stokken mod Byrum

På turistkontoret får vi de nødvendige kort og brochurer, og så sydpå - ud ad Strandvejen. Søfarts- og Fiskerimuseet, der er indrettet i Vesterøs ældste hus fra 1872, udstiller genstande fra øens søfartshistorie og Læsøs sølvskat, der blev fundet i 1982, men det gemmer vi, til vi kommer tilbage fra vores cykeltur - hvis vi får tid.
Vesterø Kirke - som vi så fra færgen - er ikke længere kirke, men solgt for 1 kr. til Læsø Kur & Helse, der tilbyder forskellige velværepakker, herunder saltbade, dampbade etc.
Turen mod syd bringer os forbi den rødkalkede Vesterø Kirke - den gamle kirke fra 1200-tallet kendt for sine kalkmalerier - og snart er vi ude på det åbne land, hvor Fannemands Kanal adskiller Læsø fra en aflang sandtange kaldt Stokken og øen Søndre Nyland.
Vi cykler tilbage til mod øens centrum, Byrum. Her finder vi en af Danmarks ældste kirker, Byrum Kirke, opført i 1100-1200-tallet af munke fra Vitskøl Kloster.
Inde i byen rejser Læsø Tårnet sig 17 meter mod himmelen. Det blev bygget i 1927 af byens træskomager og forhenværende sømand Thorvald Hansen.

Masser af ridemuligheder på islandske heste

Så går det sydpå forbi åbne græsningsarealer, hvor vi ser mange islandske heste. Her kan man ride fra de forskellige gårde, som ligger her og længere ude på Rønnerne. Krogbækgaard, Rønnergården samt Fædrelandets Turridning arrangerer rideture af forskellig længde og varighed.
I dag er det stålhestene vi koncentrerer os om og følger skiltningen mod Læsø Saltsyderi.

Læsø Saltsyderi

Læsø Saltsyderi er et historisk og levende museum, hvor vi oplever hvorledes salt fremstilles som det blev gjort i middelalderen. I mere end 500 år fremstillede man salt - som bønderne måtte betale som skat - til bispesædet i Viborg, men i slutningen af 1600-tallet var der ikke mere træ tilbage på Læsø til at holde saltvandskarrene varme. Da skoven var væk kunne sandflugten få frit spil.
I det 18. århundrede begyndte man genrejsning af skoven på Læsø og nu, hvor skoven er kommet tilbage, fremstilles saltet på samme måde som tidligere - dog ikke længere til biskoppen! 
Det er det meget saltholdige grundvand (op til 13% salt) under Rønnerne, der bruges. Havvand indeholder ikke mere end omkring 2% salt. Teknikken går ud på at få vandet til at fordampe, så kun saltet er tilbage. Det sker ved at varme vandet op til ikke over 80 grader og under stadig omrøring. Det færdige salt skovles op i store kurve og senere kommer det på små fine stofsække, som man kan købe i det lille udsalgslokale. 
Ved Saltsyderiet finder vi også Rønnertårnet, hvorfra vi har en vid udsigt ud over det fredede område Rønnerne. Her er en spændende natur på de vidstrakte strandenge og hedeområder, der huser et utal af vade- og havfugle.
Vi forsøger at cykle lidt ud ad en sandet vej, trækker cyklerne et stykke, men må opgive. Dette er ikke cykelterræn og vil man ud på Rønnerne, der er en fællesbetegnelse for Færøn, Kringelrøn, Langerøn og Hornfiskrøn, skal man ride på islandske heste - eller tage apostlenes heste og vandre derud til fods.

Læsø Museum - og tangtagene på Læsø

Vi holder os til asfaltvejene end stund og ser en gruppe bisonokser, der fredeligt går og græsser i en indhegning. Det viser sig, at man har startet kødproduktion af bison-kød. Endnu et kvalitetsprodukt fra Læsø.
Vi zig-zagger os frem på de næsten bilfrie veje til Museumsgården "På Lynget". Med sit enorme, sølvgrå tangtag med blomstrende vækster er gården med fire længer fra 1600-tallet et eksempel på et originalt Læsø-hjem, med egen husmølle fra den tid, hvor mændene var på havet en stor del af året og hvor konerne passede landbruget - og børnene.

Danzigmand

Turen ud til øens østligste punkt sker på sandede veje, men er bestemt en oplevelse. Her stiller vi cyklerne på P-pladsen og kravler op over de op til 17 meter høje klitter. Stedet har fået navn efter et strandet skib - Danzig.
"I 1741 strandet et skib fra Danzig i Polen. Skibet blev på Læsø kaldt Danziger Manden og gav dermed navn til klitten. Skibet forliste totalt og blev ophugget af Læsø-bjærgerne. Strandinger var en væsentlig indtægtskilde for læsøboerne, der normalt fik 1/3 af skibets og ladningens værdi i bjærgeløn, medmindre der var tale om særligt værdifuldt gods.
Da domkapitlet i Viborg havde retten til strandene, skovene og ødemarkerne på Læsø, skulle der betales afgift til domkapitlet af bjærgelønnen. Øens embedsmænd fik også betaling for deres opsyn og regnskabsførelse over strandingen. Strandingerne betød også, at der kom sjældne varer til Læsø som ellers aldrig ville være blevet indført."
Til den modsatte side ligger Sælhunderevet, men vi ser ingen sæler i dag, Vil man forøge chancerne for at se sæler ved Læsø, bør man tage en tur med Seadog på sælsafari.

Mod Bløden Hale

Til at begynde med er stien herudad fast, om end den nogle steder er ret så smal. Ind i mellem kommer vi gennem små sandlommer, hvor vi så må trække cyklerne, men jo længere ud mod Bløden vi kommer, des mere sandet bliver det og vi må opgive at cykle. Der er ellers en markeret kørevej helt ud til en P-plads - men cykle den, kan vi ikke. 
Vi må tilbage igen og cykler så ad den snorlige Linievejen ind i Klitplantagen. I middelalderen var her fyrreskov, men den forsvandt i forbindelse med saltsydningen. I 1930’erne plantede staten arealerne til med skovfyr, så nu har Læsø atter en skov. 
Lige ude af skoven drejer vi til højre mod Holtemmen. Vi stiller cyklerne og spadserer over en træbro lagt ud på en vidunderlig blomstrende våd eng. Længere ude på engen græsser kvæget og en lille natursti fører os rundt i det smukkeste område. Her er dansk, så det batter.
I det fine forårsvejr summer det af liv overalt. Vi er tæt på eng og strand, hvor bl.a. strandskader søger føde. Viben ses på engen og i buskadset pusler mejser og andre fugle.

Vesterø Havn

Vi har en færge at nå i Vesterø Havn, så vi cykler tilbage og fortsætter ad Plantagevej frem til byen, hvor vi foran Hotel Havnebakken kan nyde en øl i solen, inden turen går tilbage til Frederikshavn.
På denne ene dagsudflugt har vi kun oplevet en brøkdel af hvad Læsø kan byde på, men det var hvad vi kunne nå på dagens cykeltur. Næste gang må vi afsætte et par dage eller mere - måske skifte jernhesten ud med en af kød og blod og så komme ud de steder, hvor vi ellers ikke kan komme og opdage flere af de hemmeligheder, som Læsø gemmer på.
På vej tilbage mod Frederikshavn har vi udsigt til den lille ø-gruppe Hirsholmene - og hvilke hemmeligheder, gemmer sig mon der?

Nyhed: Velkommen til KLUB Anne-Vibeke Rejser

Få masser af tips og rejseinspiration til din næste ferie. Se tv-programmer, foredrag fra hele verden med Anne-Vibeke Rejser.

Vi kan hjælpe dig med stort set alle former for rejser hele året rundt. Lige fra weekendophold i Danmark til drømmerejser ud i den store verden.

Læs mere om KLUB Anne-Vibeke Rejser