Alt om bjergkørsel med campingvogn

En gylden regel er, at der hvor lastbilerne kører, kan man også køre med sin campingvogn. Vær opmærksom på, at om vinteren, og visse steder langt hen i foråret kan bjergveje og pas være helt lukket på grund af sne. Mange steder er der tog, som kan sørge for transporten af bilen, men mange tager hverken campingvogne og autocampere. Undersøg det før afgang.

Opkørsel

Hvis der er masser af motorkraft, hvis vejforholdene er i orden og hvis vejen er bred nok (et ret vigtigt aspekt), er det som regel ikke noget problem at køre i bjerge. Sørg for at have tanket op, bilen bruger meget brændstof på bjergkørsel.

Mere end 12 % stigning er uegnet til kørsel med campingvogn. Pasveje med langstrakte stigninger under 12 % (for eksempel Grossglockner) bør også undgås. Motorens ydelse aftager i takt med tiltagende stigning.

Rigtigt gear

Sørg hele tiden for at bilen har moment. Det vil sige, at der køres i det gear, der trækker bedst i forhold til terrænet. Det kan være en fordel at geare ned i god tid, frem for at miste fart, især, hvis det går meget stejlt op ad. Sørg for ikke at holde helt stille. Sker det alligevel, og det er svært at sætte vogntoget i gang, kan der bakkes en smule, så vogntoget "knækker". Når der så sættes i gang igen, har bilen en mulighed for at få fat, før den skal trække.

Nedkørsel

Nedkørsel kan være langt mere farligt end opkørsel. Den gyldne regel er, at der skal køres ned i samme gear som der køres op. Det kan lyde voldsomt, fordi motoren kører med en masse omdrejninger, men det har flere fordele. For det første bremser bilen, og for det andet afkøles motoren.

Vær opmærksom på, ikke at sidde med foden på bremsen hele tiden. Der sker ikke noget ved at bremse, men gør man det hele tiden, risikerer man, at bremserne brænder fast og i værste fald svigter helt. Fordelen ved bilen er dog, at den kan bremse med motoren. Brems også altid med bilens motor, når der køres uden campingvogn eller i autocamper.

Campingvognen har påløbsbremse, og ved nedkørsel bremser denne hele tiden. Dette er en enorm belastning, som ikke er godt for campingvognen i længere tid. Det er en god ide, på de steder, hvor det kan lade sige gøre, at give gas, så bilen trækker og bremsen på campingvognen slipper. Overhold vigepligten for dem der kører op, og benyt eventuelt vigepladserne til at køre ind og foretage kontrol af campingvognes påløbsbremse.

Hvis påløbsbremsen sætter sig fast

Man er ikke i tvivl, for det føles som om campingvognen pludselig er tre gange så tung. Kør ind til siden så hurtigt som muligt. Træk håndbremsen på campingvognen, kør lidt frem med bilen, så bremserne trækkes fra hinanden igen, slip håndbremsen på campingvognen igen, og kør videre. Måske skal der flere gange til.

Brænder bremserne helt fast, kan man først køre, når de er helt afkølede, og i så fald anbefales et værkstedstjek lige efter, før man fortsætter ferien. Indånd ikke røgen – det er det rene gift.

Ved totalt bremsesvigt er karosseribremsen eneste udvej. Det betyder, at man i bogstaveligste forstand kører ind i bjergsiden for at bremse vogntoget, eller kører vogntoget ind i de bremsebassiner, der er bygget mange steder i bjergene.

Dybe grøfter

Af hensyn til store vandmængder er der ofte dybe vejgrøfter på bjergsiden af vejen. Pas på med at komme for tæt på, så hjulet på campingvognen ikke ryger derned. Hvis der ikke er autoværn, og det går stejlt ned på dalsiden, skal man også passe på her.

Kolonnekørsel

Ved kolonnekørsel i bjergene med hyppige standsninger skal motoren helst ikke stoppes.

Man risikerer, at den ikke vil starte igen, fordi der dannes kondensvand. Også ved et planlagt stop på en rasteplads, anbefales det at lade motoren køre et kort øjeblik.

Dermed afkøles den hurtigere, og kan lettere starte igen senere.

Tunneler

Vær opmærksom på, at under bjergkørsel på små veje med tunneler, der kan være meget runde i "hjørnerne", er der kun er plads midt på vejbanen til campingvognen.

Norge

E6 er Norges hovedfærdselsåre og kan trods stigninger køres med campingvogn. Trollstigen - der er kendt som den vej, man skal have kørt med campingvogn, før man er helt "uddannet" – har 11 hårnålesving.

Vejen er ikke bare stejl, men ekstrem smal, og kan ikke anbefales at køre på i højsæsonen, hvor der også er mange turistbusser.

Kan det ikke undgås, så kør enten tidligt eller sent på dagen.

Alternativ rute til Kasselbakkerne

De fleste vogntog kan komme over Kasselbakkerne, men er man i tvivl, kan en alternativ rute vælges. Hvis man kommer på A7, skal man forlade motorvejen lige syd for Göttingen ved udkørsel 74 Friedland. Derefter følges hovedvej B27 via Bad Sooden-Allendorf, Sontra, Bebra og Bad Hersfeld. Ved Bad Hersfeld køres igen ind på motorvejen A4, som benyttes i nogle kilometer, inden man atter drejer ind på A7.

Alternativ rute til Jurabjergene

Benyt frakørsel vest ved Besancon og følg vejen mod byen til skiltning Lons – le Saunier N83 Route de National – rød vej.

Alperne

Strækninger, som er uegnet eller spærret for kørsel med anhænger, er tydeligt afmærket.

Ved pasveje er stigninger angivet i procent, og strækninger med biltog er indtegnet.

Undersøg nøje, hvilken rute der er bedst. Ruter med de mindre stigninger er bedre, også selv om det er ensbetydende med, at der må køres en omvej.

Pyrenæerne

I Pyrenæerne gælder de samme regler for bjergkørsel som i Alperne, men vær opmærksom på at vejene ofte er af dårligere standard end i Alperne. Dårligere skiltning, vedligeholdelse, autoværn og lignende.